dimecres, 5 de desembre de 2012

Francesco Tonucci: STOP LLEI WERT

De veritat el senyor ministre i el seu cercle fidel, pensa que ens creiem que aquesta nova llei dignifica a les persones? Què creim que és innovadora? Què creim que pensa en els infants? en la seves particularits? en la seva globalitat? 
Sap el senyor Wert que l'educació pública i de qualitat és un dret i la base de tota societat que vol ser lliure, tolerant, crítica, responsable, conscient, solidària i respectuosa?  Sap què passa psicològicament, físicament, cognitivament, motriument, neurològicament,... en els primers anys de vida de una persona? Sap la importància que té l'educació infantil , per exemple, per una detecció primerenca de possibles problemes futurs?
El senyor Wert, ell que sap tant d'educació, sap què vol dir, per exemple, ESCOLTA ACTIVA? Doncs que s'ho apliqui.